သင်သည်ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား


တင္သြင္းေနသည္ ...

ပံုရိပ္ အမည် အဆင့္သတ္မွတ္ေပးမႈ အခက္အခဲ
Myanmar Sweet Potato Sa-Nwin-Ma-Kin (Eng Sub) (ကန္စြန္းဥ ဆႏြင္းမကင္း) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Spicy Sour Prawn Salad (Eng Sub) (ပုစြန္ ခ်ဥ္စပ္သုပ္) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Spicy Pork Shoulder Salad (Eng Sub) (ဝက္သား ငရုတ္ဆီသုပ္) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Spicy Chicken Wood Ear Mushroom Salad (Eng Sub) ( ၾကြက္နားရြက္မိႈ ၾကက္သား ခ်ဥ္စပ္သုပ္) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Semolina Sa-NwinMa-Kin (Burmese Semolina Cake) (Eng Sub) ေရႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Rakhine Spicy Pork Hock Curry (Eng Sub) (ဝက္ေျခေထာက္ ရခိုင္ခ်က္) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Mushroom Nga-Pi-Yay (Eng Sub) မိႈ ငပိရည္က်ဳိ အခက္အခဲ - လြယ္ကူေသာ
Myanmar Inle-InLay Spicy Fish Curry (Eng Sub) ငါးစပ္ဆီး (ငရုတ္သီး)လြတ္ (အင္းေလးရိုးရာ) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Inle- Inlay Pork Hin-Htoke (Eng Sub) (ဝက္သား ဟင္းထုပ္) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Inle FInlay Tampura Spring Onion u0026 Pork (Kin-Paung-Jor) (Eng Sub) ဝက္သား ကင္ေပါင္းေၾကာ္ အခက္အခဲ - လြယ္ကူေသာ
Myanmar Cheese Potato Sa-Nwin-Ma-Kin (Eng Sub) (Cheese အာလူး ဆႏြင္းမကင္း) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္
Myanmar Bane Moant – ဘိန္းမုန္႔ (Eng Sub) (Burmese Pancake) အခက္အခဲ - အလယ္အလတ္

ႏွစ္သက္ေသာ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား -


တင္သြင္းေနသည္ ...

ပံုရိပ္ အမည် အဆင့္သတ္မွတ္ေပးမႈ အခက္အခဲ

Copyright © Starchef.mobi

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ား | စာရင္းျဖဳတ္ရန္